De afdeling SEH van het LUMC

De afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het LUMC is een zelfstandige spoedeisende hulp afdeling met een eigen medische staf. Op de afdeling spoedeisende hulp worden jaarlijks rond 26.000 patiënten behandeld. De SEH-artsen behandelen het volledige spectrum van SEH-patiënten inclusief reanimatie- en traumapatiënten.

Sinds 2009 beschikt het LUMC over de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts.